OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÍTÁME VÁS V INTERNETOVÉM OBCHŮDKU


DĚKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP


 VŠECHNY    OBJEDNÁVKY      JSOU POVAŽOVÁNY ZA    ZÁVAZNÉ   . ZÁKAZNÍK ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY POTVRZUJE, ŽE SOUHLASÍ S DODACÍMI PODMÍNKAMI, ZPŮSOBEM PLATBY,A OBCHODNÍM ŘÁDEM V NAŠEM E- SHOP.....bere na VĚDOMÍ DOSTUPNOST ZBOŽÍ .::!!!!!!

 

barevné provedení výrobků se může trošku lišit fotografie v E-shopu a výrobek. Dodavatel dodává fotografiie pro různý trh.

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

Součástí dodávky zboží na místo  dodání není předvedení,  instalace, sestavení  nebo montáž výrobku.

 

EET se na nás nevztahuje (povinost evidovat tržby) nepřijímáme tudíž platby HOTOVĚ.

 


OBJEDNÁNÍ  ZBOŽÍ
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova

Objednávat si můžete jednoduše a pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.


PŘI  TELEFONICKÝCH  OBJEDNÁVKÁCH    neuznáváme reklamace týkající se špatného  druhu výrobku. Doporučujeme zasílat objednávky  písemně  dotaz  pod zbožím   či  vložením do košíčku - objednávka.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím  jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin (vyjímku tvoří např. dovolená a podobně)  potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, a o  odeslání  budete  informováni e-mailem. V případě nejasností  s objednávkou  Vás budeme   kontaktovat. 

 


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. 


 POŠTOVNÉ
Objednané zboží  zasíláme  POUZE   DOPRAVCEM  - ČESKÁ   pošta  

 

DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je skladem zboží DO 2  pracovních dnů ODESÍLÁME . Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 Někteří výrobci, ale nesdělí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V těchto případech provozovatel neprodleně kontaktuje kupujícího a oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.


PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Platba převodem na účet – podklady k platbě Vám budou zaslány po ověření dostupnosti zboží na skladě, případně po ověření dostupnosti u výrobce. Při platbě z účtu zákazníka na účet provozovatele je nutné uvést správně variabilní symbol, který Vám bude odeslán spolu s potvrzením objednávky.
b) Platba převodem při osobním odběru - osobní odběr možný pouze po předchozí dohodě 
c) Platba na dobírku   + DOBĚREČNÉ
V případě nepřevzetí zboží si vyhrazujeme právo na vymáhání nákladů nutných s dodáním zboží na adresu objednatele (viz odstavec 9 těchto Obchodních podmínek).
Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu je až do zaplacení zakázky majetkem společnosti Střížková  Dita


Fakturu, kterou vystavujeme automaticky   a  posíláme  emailem.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ/ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V souladu s § 1829 odst. 1 nového občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy informovat provozovatele e-mailovou zprávou nebo písemně a uvést číslo objednávky a bankovní spojení, na které si přeje poukázat platbu za vrácené zboží. Zákazník se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy předat podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V takovém případě se zákazník hradí náklady na vrácení zboží. Jestliže zákazník (spotřebitel) zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na eshopu. Provozovatel se zavazuje v případě oprávněného požadavku odeslat platbu za vrácené zboží do 14-ti dnů od jeho obdržení na účet daný zákazníkem.

 
Zboží lze  vrátit  do  14 dnů bez udání důvodů  a zasílat  zásilku  zpět    
pouze doporučeně   né na dobírku  takové  zboží nepřijmeme

ZBOŽÍ  ZASÍLÁ  ZÁKAZNÍK  ZPĚT NA VLASTNÍ NÁKLADY


NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Pokud zákazník nepřevezme řádnou zásilku s objednaným zbožím, budou mu vyúčtovány náklady vzniklé s expedicí zásilky    

 

REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit.  Pro rychlé řešení reklamace doporučujeme poškozené zboží vyfotit a fotografie nám zaslat.

zpět  zasíláme pouze NA  ÚČET  pokud  to není reklamace, ale rozhodnete se zboží vrátit (pokud  na  složenku je Vaše přání  odečítáme  ze zboží poplatek  ČP DLE CENÍKU)

Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu firmy, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. 

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Mimosoudní řešení sporů 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.

 

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

 


UVÁDĚJTE, PROSÍM,    PRAVDIVÉ ÚDAJE    OHLEDNĚ ADRESY A E-MAILU ČI TELEFONU, ABYCH VÁS V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ S OBJEDNÁVKOU MOHLA KONTAKTOVAT.

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -

 

níže (máte možnost vyplnit tento formulář pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy,

 

není to však vaší povinností ani nutností pro vrácení zboží)

 

OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

adresát:

Střížková Dita, Křivenická 32, Praha 8 - dstrizkova@seznam.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

 

…........................................................................................................

Datum objednání/datum obdržení

 

…........................................................................................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele/nakupujícího

 

….........................................................................................................

 

Datum

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
BALÍK DO RUKY - DOBÍRKA
Garance doručení přímo do rukou adresáta již za 1 - 2 DNY ... od podání zásilky....... Adresáta informuje Česká pošta o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání........ DÁVÁTE SOUHLAS (POKUD VOLÍTE BALÍK DO RUKY) že české poště poskytnu Váš meil a telef. číslo ........ Po připravení zásilky Vás budeme o odeslání informovat.
151,00 Kč ZDARMA
BALÍK DO RUKY - PLATBA předem
451,- kč - a více CELKOVÁ CENA ZBOŽÍ V NÁKUPNÍM KOŠÍKU (bez poštovného) Garance doručení přímo do rukou adresáta již za 1- 2 DNY od podání zásilky Adresáta informuje Česká pošta o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. DÁVÁTE SOUHLAS (POKUD VOLÍTE BALÍK DO RUKY) že české poště poskytnu Váš meil a telef. číslo . Po připravení zásilky Vás budeme o odeslání informovat.
117,00 Kč ZDARMA
BALÍK DO RUKY - PLATBA předem
0 kč - 450,- Kč CELKOVÁ CENA ZBOŽÍ V NÁKUPNÍM KOŠÍKU (bez poštovného) Garance doručení přímo do rukou adresáta již ZA 1- 2 dny od podání zásilky Adresáta informuje Česká pošta o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. DÁVÁTE SOUHLAS (POKUD VOLÍTE BALÍK DO RUKY) že české poště poskytnu Váš meil a telef. číslo Po připravení zásilky Vás budeme o odeslání informovat.
98,00 Kč ZDARMA
DOPORUČENÝ.....balík ..pošta-
CENA zboží POUZE do 400,- Kč... PLATBA PŘEDEM .... v případě mylně zvoleného výběru poštovného bude automaticky opraveno na balík do ruky. Zásilky doporučený balíček cestují na Vaší adresu cca 5 - 7 dní. .......PLATBA PŘEDEM .......
80,00 Kč ZDARMA
DOPORUČENÁ zásil.PLATBA předem
dodání ZÁSILKY cca 3- 8 dnů .česká pošta POUZE PRO . TURBANY, KOŠÍČEK NA JEMNÉ PRÁDLO (malé ploché zásilky do výšky 4 cm) v případě mylně zvoleného výběru poštovného bude automaticky opraveno.
48,00 Kč ZDARMA
SECONDHAND dětský či dámsky
pouze SECONDHAND nic jiného !! jinak bude Vaše objednávka automaticky opravena s jiným poštovným vyšším. pokud máte SECONDHAND (dámský, dětský či pánský( ...PLATBA PŘEDEM
45,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ vyzved.- převod na účet
JE NUTNÉ PŘEDEM REZERVOVAT ZBOŽÍ..! ODBĚR - POUZE PO DOHODĚ !!!na Praze 8 .....od 15 - 20 h ......... UPOZORNUJI......PLATBA .převodem pouze za zboží PO PŘIPSÁNÍ PLATBY BUDETE VYZVÁNÍ K VYZVEDNUTÍ.
1,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
označte toto pole
Označte prosím toto pole jako potvrzeni Vámi výše vybraného typu doručení a platby - U PLATBY PŘEDEM prosím vyčkejte na podklady..
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF